Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie (ok. 28 km)

Rudawy Janowickie są pasmem górskim położonym we wschodniej części Sudetów Zachodnich, zajmują powierzchnię prawie 90 km². Północno-zachodnia część Rudaw Janowickich nosi nazwę Gór Sokolich, natomiast wschodnia – Wzgórz Karpnickich. Najwyższy szczyt – Skalnik (945 m n.p.m.). Rudawy leżą w dorzeczu Bobru, który opływa je od wschodu i północy. Możemy tu znaleźć ciekawe ruiny zamków średniowiecznych (np. Zamek Bolczów) i schronisko Szwajcarka u podnóża Krzyżnej Góry (654 m n.p.m.). Górę Sokolik z licznymi skałkami granitowymi. W całym paśmie licznie występują skałki, zbudowane z granitów, amfibolitów i zlepieńców. Głównym punktem wyjściowym w Rudawy Janowickie są Janowice Wielkie.


Pokaż Rudawy Janowickie na większej mapie